Ağır Yük Raf Sistemleri 39


Proje Açıklaması

Ağır Rack Raf Sistemleri ikiye ayrılır ;
1 – Ağır Rack Raf Sistemleri – Paletli
2 – Ağır Rack Taf Sistemleri – Paketli

Ağır rack raf sistemleri – paletli ;

Ağır rack raf sistemlerinden paletli yüklerin depolanması için kullanılan Raf Sistemleri, palet içinde bulunan yüklerinizi raflarda depolayabilme imkanı sunmaktadır. Yüklerinizi paletlerle beraber üst üste ve sırt sırta bu sistemdeki raflara kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. Ağır rack raf sistemleri ile alanınızı en üst seviyelerde kullanabilirsiniz. Kullanacağınız palet ebadına ve yüke bağlı olarak ağır rack raf sisteminin ölçü ve detayları oluşturulmaktadır. Ayaklar arasında kullanılan traversler istenilen yükseklikte kolayca ayarlanabilir. İstifleme araçlarının yardımıyla yükleriniz kolayca raflardan alınabilir. Kullanılacak istifleme aracına göre raflar arasındaki koridor mesafeleri oluşturularak proje çalışması hazırlanır.

Ağır Yük Raf Sistemlerinin paletli yük taşıma modeliyle her bir rafta max 4000.kg.a kadar yük taşıtabilirsiniz. Bu kapasite kullanılacak travers özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Raflara koyulan herbir palete istifleme aracı ile kolaylıkla ulaşmanız mümkündür. Depo alanına göre ağır yük raf sistemleri sırt sırta yerleştirilerek alan max. seviyede kullanılabilir.

Ağır rack raf sistemleri – paletli ;

Ağır Rack Paketli Raf Sistemleri otomotiv Sanayi, Beyaz Eşya Sanayi, Hipermarket gibi paket halindeki ağır yüklerinizin taşınmasında kullanılan bir sistemdir. Burada ayak kesitleri ve kalınlıkları taşıtılacak yükün ağır olması nedeniyle diğer sistemlerden oldukça farklıdır. Ayakların mukavemetini artırmak amacıyla çapraz kayıtlar kullanılmaktadır.

Ağır Rack paketli yük raf sistemlerinde ayak derinlikleri 90cm ya da 105cm. olup, raf sisteminin yüksekliğini max.600cm.e kadar çıkarabilmekteyiz. Ayak yüksekliği istenilen ebatta da kesilebilir. Ayaklar metal ayaktır, kalınlıkları 2,00mm veya 2,5mm olabilmektedir. Montaj esnasında yere sabitlenir. Traverslerde ise kutu profil, CC profil ya da ağırlığa bağlı olarak NPI kullanılmaktadır. Bunların kalınlıkları da 2mm, 2,5mm ve 3,00mm arasında değişiklik gösterir.

Raf sistemi üzerine paket ile ürün koyulacağı için traversler üzerine çelik saç tablalar koyulmaktadır. Bu tablalar traverslere üstten oturacak şekilde yapılmaktadır. Tablanın malzeme kalınlığı 1,50mm olup mukavemeti artırmak için tablalar 25cm yada 30cm genişliğindeki parçalardan oluşmaktadır. Travers uzunluğunca raf üzerine gelecek saç tabla adedi çıkartılır.

Ağır rack raf sisteminde rafların taşıma kapasitesi kullanılacak travers kesitlerine bağlıdır. Genellikle 1000 kg. ile 4500 kg. arasında değişmektedir. Travers kesitleri her rafta taşınacak yük miktarına göre belirlenmektedir.